Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://azwebaruhaz.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://azwebaruhaz.hu/adatvedelem
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelő adatai:
Név: Nyultronik Kft.
Székhely és levelezési cím: 9400 Sopron, Diebold Károly u. 23/B (személyes átvételre, vásárlásra itt nincs lehetőség)
Telefon: +36 70 5155-280 (normál díjszabású)
E-mail: bolt(kukac)azweb.hu
Adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH-99261/2016, NAIH-98357/2016
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei:
Név: Nyulné Döbrösi Hajnalka
Cím: 9400 Sopron, Diebold Károly u. 23/B (személyes átvételre, vásárlásra itt nincs lehetőség)
Telefon: +36 70 5155-280 (normál díjszabású)
E-mail: bolt(kukac)azweb.hu

Adatkezelések:

Webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezelés (regisztrációs és regisztráció nélküli vásárlás):

1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

kezelt adatok adatkezelési cél
jelszó - titkosítva tárolva (csak regisztráció esetén szükséges) A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A felhasználó regisztrációnál vagy hírlevél feliratkozásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:
- regisztrált felhasználók
- hírlevél feliratkozók

A kezelt adatok köre:
- a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím, Szállítási cím
- a hírlevél feliratkozók által a feliratkozásnál megadott Név, e-mail cím

Az adatgyűjtés célja:
- Regisztrációnál: a megrendelések teljesítése és számlázás. A felhasználó a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
- Hírlevél feliratkozásnál: marketing célú megkeresés

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A-Z webáruház kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
- Külső szállító:

Az adatkezelés időtartama:
- Regisztrációnál: Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Ezt követően az adatkezelő köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, csak ismételt regisztrációval.
- Hírlevél feliratkozásnál: az Adatkezelő mindaddig kezeli az ügyfél megadott adatait, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Ügyfelet. Az Ügyfél bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja! A regisztrált felhasználók a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

Egyéb rendelkezések:
Regisztrált felhasználó vagy hírlevél feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, vagy emailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt -legfeljebb azonban 10 napon belül- közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

Top